کار وکالت
بی پاسخ ثریا دهقانی پرسیده شد 3 سال قبل
640 نمایش0 پاسخ
ورود به نیرو پلیس در آمریکا
بی پاسخ رضا شهسواری پرسیده شد 3 سال قبل
733 نمایش0 پاسخ
اقامت اتریش
بی پاسخ شهلا نیایی پرسیده شد 3 سال قبل
530 نمایش0 پاسخ
کاریابی در آمریکا
بی پاسخ خالدی محمد پرسیده شد 3 سال قبل
604 نمایش0 پاسخ
کار به عنوان راننده پایه 1 در اسپانیا
بی پاسخ پدرام آزاد پرسیده شد 3 سال قبل
681 نمایش0 پاسخ
کار قطر با تخصص جوشکاری
بی پاسخ محسن زارع پرسیده شد 3 سال قبل
621 نمایش0 پاسخ
کار و تحصیل در آنتاریو
بی پاسخ زهرا سلمانی پرسیده شد 3 سال قبل
505 نمایش0 پاسخ
کار مهندسی برق در کانادا
بی پاسخ فرشاد حسنلی پرسیده شد 3 سال قبل
613 نمایش0 پاسخ
کار مترجمی زبان در آلمان
بی پاسخ حامد محسنی پرسیده شد 3 سال قبل
656 نمایش0 پاسخ
کار و سرمایه گذاری در اروپا
بی پاسخ برهانی علی پرسیده شد 3 سال قبل
650 نمایش0 پاسخ
دوره پست داک ویزای کاری آلمان
بی پاسخ مجید جهانی پرسیده شد 3 سال قبل  • 
875 نمایش0 پاسخ
کار در لوگزامبورگ
بی پاسخ زهرا قسمتی پرسیده شد 3 سال قبل  • 
617 نمایش0 پاسخ
کار استاد دانشگاه در استرالیا
بی پاسخ علی شاهی پرسیده شد 3 سال قبل  • 
692 نمایش0 پاسخ
تحصیل یا کار در آلمان
بی پاسخ زارع وحیده پرسیده شد 3 سال قبل  • 
461 نمایش0 پاسخ
شرایط سنی کار در قطر
بی پاسخ محسن پور پرسیده شد 3 سال قبل  • 
494 نمایش0 پاسخ