کار کویت
بی پاسخ سیروس کریمی پرسیده شد 3 سال قبل
637 نمایش0 پاسخ
استخدام راننده پایه یک در هلند
بی پاسخ مهران محبی پرسیده شد 3 سال قبل
620 نمایش0 پاسخ
حقوق ماما در انگلیس
بی پاسخ محمد بنایی پرسیده شد 3 سال قبل
567 نمایش0 پاسخ
استخدام کارگر ساده در کویت
پاسخ داده شدهnegar پاسخ 3 سال قبل
640 نمایش1 پاسخ
کار در آمریکا
پاسخ داده شدهnegar پاسخ 3 سال قبل
671 نمایش1 پاسخ
استخدام راننده پایه یک در سوئد
بی پاسخ امیر محمد صالحی پرسیده شد 3 سال قبل
622 نمایش0 پاسخ
ویزای کار قرقیزستان
بی پاسخ نفیسه قنبری پرسیده شد 3 سال قبل
550 نمایش0 پاسخ
کار برای رشته مدیریت کسب و کار
بی پاسخ امین غلام نژاد پرسیده شد 3 سال قبل
588 نمایش0 پاسخ
کار تحصیل
بی پاسخ سروش قاسمی پرسیده شد 3 سال قبل
502 نمایش0 پاسخ
کار استاد
پاسخ داده شدهnegar پاسخ 3 سال قبل
631 نمایش1 پاسخ
کار کانادا
پاسخ داده شدهnegar پاسخ 3 سال قبل
582 نمایش1 پاسخ
بازار کار مکانیک در سوئد
پاسخ داده شدهnegar پاسخ 3 سال قبل
610 نمایش1 پاسخ
کار در انگلیس
پاسخ داده شدهnegar پاسخ 3 سال قبل
599 نمایش1 پاسخ
کار
پاسخ داده شدهsamuel پاسخ 3 سال قبل
618 نمایش1 پاسخ
مهاجرت کاری به استرالیا
بی پاسخ negar پرسیده شد 3 سال قبل
470 نمایش0 پاسخ