کار کویت
بی پاسخ سیروس کریمی پرسیده شد 3 سال قبل
602 نمایش0 پاسخ
استخدام راننده پایه یک در هلند
بی پاسخ مهران محبی پرسیده شد 3 سال قبل
587 نمایش0 پاسخ
حقوق ماما در انگلیس
بی پاسخ محمد بنایی پرسیده شد 3 سال قبل
532 نمایش0 پاسخ
استخدام کارگر ساده در کویت
پاسخ داده شدهnegar پاسخ 3 سال قبل
612 نمایش1 پاسخ
کار در آمریکا
پاسخ داده شدهnegar پاسخ 3 سال قبل
635 نمایش1 پاسخ
استخدام راننده پایه یک در سوئد
بی پاسخ امیر محمد صالحی پرسیده شد 3 سال قبل
588 نمایش0 پاسخ
ویزای کار قرقیزستان
بی پاسخ نفیسه قنبری پرسیده شد 3 سال قبل
522 نمایش0 پاسخ
کار برای رشته مدیریت کسب و کار
بی پاسخ امین غلام نژاد پرسیده شد 3 سال قبل
555 نمایش0 پاسخ
کار تحصیل
بی پاسخ سروش قاسمی پرسیده شد 3 سال قبل
478 نمایش0 پاسخ
کار استاد
پاسخ داده شدهnegar پاسخ 3 سال قبل
598 نمایش1 پاسخ
کار کانادا
پاسخ داده شدهnegar پاسخ 3 سال قبل
557 نمایش1 پاسخ
بازار کار مکانیک در سوئد
پاسخ داده شدهnegar پاسخ 3 سال قبل
576 نمایش1 پاسخ
کار در انگلیس
پاسخ داده شدهnegar پاسخ 3 سال قبل
567 نمایش1 پاسخ
کار
پاسخ داده شدهsamuel پاسخ 3 سال قبل
588 نمایش1 پاسخ
مهاجرت کاری به استرالیا
بی پاسخ negar پرسیده شد 3 سال قبل
448 نمایش0 پاسخ