0

الهام چرخنده پرسیده شده در 3 سال پیش
سلام من ماما هستم ۲۹ سالمه میخوام به عمان بروم و کار کنم چه مسیری دارم؟ و کار عمان برای ماما به چه صورت هست؟