0

راحله خرم پرسیده شده در 3 سال پیش
سلام من میخواهم در آذربایجان ملک خریداری کنم و اقامت بگیرم و کنارش کار کنم آیا اجازه کار میدهند؟ اصلا کار آذربایجان با خرید ملک امکان پذیره؟