مهاجرت کاری بدون مدرک تحصیلی
بی پاسخ علی رضا منفرد پرسیده شد 3 سال قبل
626 نمایش0 پاسخ
کار در مالزی
پاسخ داده شدهe.f پاسخ 3 سال قبل
477 نمایش1 پاسخ
استخدام در دانمارک
پاسخ داده شدهe.f پاسخ 3 سال قبل
594 نمایش4 پاسخ
مهاجرت موزیسین به اتریش
پاسخ داده شدهm.edalatkhah پاسخ 3 سال قبل  • 
681 نمایش1 پاسخ
کار به عنوان مهماندار هواپیما در آلمان
بی پاسخ سارا غریب زاده پرسیده شد 3 سال قبل
972 نمایش0 پاسخ
کار وکالت در انگلیس
بی پاسخ علیرضا جهان بین پرسیده شد 3 سال قبل
643 نمایش0 پاسخ
مهاجرت برنامه نویس و طراح سایت به سوئد
بی پاسخ ارمان محبی پرسیده شد 3 سال قبل
658 نمایش0 پاسخ
ویزای جستجوی کار اتریش برای رشته مکانیک بدون سابقه کار
پاسخ داده شدهelham پاسخ 3 سال قبل
735 نمایش3 پاسخ
مهاجرت کاری با خانواده به اروپا
پاسخ داده شدهelham پاسخ 3 سال قبل
687 نمایش3 پاسخ
اقامت کاری آمریکا
پاسخ داده شدهelham پاسخ 3 سال قبل
683 نمایش2 پاسخ
مهاجرت به کشورهای اروپایی
پاسخ داده شده[email protected] پاسخ 3 سال قبل
646 نمایش2 پاسخ
کار وکالت
بی پاسخ ثریا دهقانی پرسیده شد 3 سال قبل
640 نمایش0 پاسخ
استخدام نیروی دارو ساز در فرانسه
پاسخ داده شدهelham پاسخ 3 سال قبل
631 نمایش2 پاسخ
کارهای معمولی در کانادا
پاسخ داده شدهm.edalatkhah پاسخ 3 سال قبل
610 نمایش1 پاسخ
اقامت هنرمندان
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 3 سال قبل
578 نمایش1 پاسخ