مشاغل پردرآمد برای خانم ها در اروپا
پاسخ داده شدهelham پاسخ 51 سال قبل  • 
6 نمایش0 پاسخ
شرایط کار در اتریش برای ایرانیان
پاسخ داده شدهelham پاسخ 51 سال قبل  • 
10 نمایش0 پاسخ
شرایط کار در آلمان برای ایرانیان
پاسخ داده شدهelham پاسخ 51 سال قبل  • 
11 نمایش0 پاسخ
کار در کشورهای عربی برای خانم ها
پاسخ داده شدهspi پاسخ 20 ساعت قبل  • 
11 نمایش3 پاسخ
بررسی شرایط برای اسکیل ورکر کانادا
پاسخ داده شدهspi پاسخ 20 ساعت قبل  • 
10 نمایش3 پاسخ
کار در اتریش برای مهندس برق 40 ساله
پاسخ داده شدهspi پاسخ 20 ساعت قبل  • ,
9 نمایش2 پاسخ
کار نانوایی در آلمان
پاسخ داده شدهsamuel پاسخ 20 ساعت قبل  • ,
6 نمایش1 پاسخ
کاریابی سوئد برای رشته علوم آزمایشگاهی
پاسخ داده شدهelham پاسخ 20 ساعت قبل  • 
6 نمایش1 پاسخ
بهترین کشور برای کارگری
بی پاسخ شوکتی پرسیده شد 2 روز قبل  • 
4 نمایش0 پاسخ
مشکلات کار در ترکیه برای ایرانیان
بی پاسخ مخفی پرسیده شد 2 روز قبل  • 
3 نمایش0 پاسخ
ویزای جستجوی کار دانمارک
پاسخ داده شدهspi پاسخ 2 روز قبل  • 
18 نمایش2 پاسخ
جاب آفر کانادا با مدرک فنی حرفه ای
پاسخ داده شدهMohammad.s پاسخ 2 روز قبل  • 
8 نمایش1 پاسخ
محدودیت سنی برای کار در استرالیا
پاسخ داده شدهMohammad.s پاسخ 2 روز قبل  • 
17 نمایش2 پاسخ
کار در خارج از کشور با جای خواب
پاسخ داده شدهm.edalatkhah پاسخ 3 روز قبل  • ,
33 نمایش3 پاسخ
مهاجرت به اوکراین از طریق کار فنی
پاسخ داده شدهelham پاسخ 6 روز قبل  • 
10 نمایش1 پاسخ