کار در کانادا بدون مدرک زبان
پاسخ داده شدهsafariparisa123456@gmail.com پاسخ 51 سال قبل  • 
4 نمایش0 پاسخ
جویای کار در کانادا با مدرک مهندسی it
بی پاسخ فروغ پرسیده شد 15 ساعت قبل  • 
1 نمایش0 پاسخ
شغل در کره جنوبی
پاسخ داده شدهsamuel پاسخ 15 ساعت قبل  • 
10 نمایش2 پاسخ
شرایط کار و زندگی در سوئد برای ایرانیان
پاسخ داده شدهnegar پاسخ 15 ساعت قبل  • 
17 نمایش3 پاسخ
درآمد کره جنوبی
بی پاسخ مسعودی پرسیده شد 2 روز قبل
3 نمایش0 پاسخ
شغل آرایشگری در دانمارک
بی پاسخ فاروق پرسیده شد 2 روز قبل  • 
3 نمایش0 پاسخ
خیاطی در دانمارک
پاسخ داده شدهsanaz پاسخ 1 روز قبل  • 
9 نمایش1 پاسخ
مهندسی برق در دانمارک
پاسخ داده شدهsanaz پاسخ 1 روز قبل  • 
7 نمایش1 پاسخ
اقامت و کار در کانادا
پاسخ داده شدهsanaz پاسخ 3 روز قبل  • 
8 نمایش1 پاسخ
کار و تحصیل و درامد کشاورزی در امریکا
پاسخ داده شدهelham پاسخ 3 روز قبل  • 
10 نمایش1 پاسخ
درامد مدل در امریکا
پاسخ داده شدهelham پاسخ 3 روز قبل
9 نمایش1 پاسخ
بیشترین درآمد پزشکان در کدام کشور است
پاسخ داده شدهF. A پاسخ 5 روز قبل  • 
23 نمایش3 پاسخ
درامد رستوران در امریکا
پاسخ داده شدهsafariparisa123456@gmail.com پاسخ 5 روز قبل  • 
17 نمایش1 پاسخ
مهاجرت به کانادا از طریق پرستار سالمند در منزل
پاسخ داده شدهelham پاسخ 5 روز قبل  • 
14 نمایش1 پاسخ
خیاطی در ایتالیا
پاسخ داده شدهelham پاسخ 5 روز قبل  • 
15 نمایش1 پاسخ